Levertijd
Onze huidige levertijd is: 2 tot 4 werkdagen verzonden.
Verzendkosten
Bij bestellingen binnen Nederland betaal je geen verzendkosten.
Voor pakketten naar het buitenland geldt een ander tarief.
Wil je een of meerdere items terug sturen?
Stuur het item (of de items) binnen 7 dagen na ontvangst terug, samen met het meegestuurde retourformulier. Wij verwerken de retourzendingen zo snel mogelijk en storten het voor de geretourneerde items betaalde bedrag dan terug naar de rekening waar de betaling vandaan is gekomen. Wij zien pas bij het verwerken van een retourzending of deze bij ons is binnengekomen.

De uitgebreide voorwaarden vind je hieronder.
Retourneren
U heeft het recht om binnen 7 dagen beroep te doen op het herroepingsrecht, waarna u 7 dagen heeft om de door PB&U geleverde artikelen te retourneren onder de volgende voorwaarden:
Het retourrecht geldt alleen voor ongebruikte artikelen welke in originele staat verkeren en zijn voorzien van de originele verpakking inclusief een kopie van de factuur met daarop uw volledige adresgegevens. Stuur hiernaast het retourformulier volledig ingevuld mee.
De verzendkosten van de retourzending komen ten alle tijde voor rekening van de koper. De kosten voor ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden in mindering gebracht op uw terugbetaling.
Indien bij het retourneren van de artikelen bovengenoemde regelgeving wordt nageleefd, zal PB&U het bedrag (met uitzondering van de verzendkosten en eventuele overige kosten door bijv. schade) binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen aan u crediteren.
PB&U behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of slechts een gedeelte van het bedrag te retourneren als het vermoeden bestaat dat het artikel is gebruikt of opzettelijk is beschadigd. Wanneer de geleverde artikelen niet binnen de termijn van 7dagen zijn geretourneerd, geldt dat de zending door u is geaccepteerd. Een defect ontvangen product dient direct na ontvangst per e-mail te worden aangemeld.
Levering.
Voor iedere bestelling geldt dat er alleen wordt geleverd na ontvangst van de betaling. Alle bestellingen worden aangeboden op het door u opgegeven afleveradres. PB&U hanteert zo kort mogelijke levertijden en zal er dan ook alles aan doen de bestelde artikelen zo spoedig mogelijk bij u af te laten leveren. Alle voorradige artikelen zullen binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw betaling bij u thuis worden afgeleverd, eventueel m.u.v. pre-orders.
Wanneer het pakket verzonden wordt, ontvangt u van PB&U een e-mail met daarin de bevestiging van de zending. Aan de gemelde en vermelde leveringstermijnen kunnen geen rechten worden ontleend. Bovendien kunnen de genoemde leveringstermijnen niet leiden tot enige vorm van aansprakelijkheid. Aan het verzenden van de artikelen wordt de grootst mogelijke zorg en aandacht besteed. Al onze producten worden zorgvuldig gecontroleerd en goed verpakt voor verzending. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertraging van levertijden welke ontstaan tijdens of voortvloeien uit het vervoer van uw bestelling.
Onjuiste bezorging
Bij het plaatsen van uw bestelling dient u zelf zorg te dragen voor de vermelding van het juiste afleveradres. U wordt geacht deze gegevens bij iedere bestelling op juistheid te controleren en ze waar nodig aan te passen. PB&U kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het bezorgen van de bestelling op een onjuist adres, wanneer dit het gevolg is van typefouten en/of het invullen van onjuiste gegevens door de klant.
De aangegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor de consument uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Het voorgaande geldt niet als partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken, als er sprake is van overmacht aan de zijde van PB&U of de door PB&U ingeschakelde derde(n).
PB&U streeft ernaar de bestelling in één keer te leveren, maar kan de bestelling ook in gedeelten leveren.
Wij doen ons best om de website zo up-to-date mogelijk te houden. Echter het kan voorkomen dat een artikel is uitverkocht of gelijktijdig door iemand anders is besteld. In dit geval zal PB&U u hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.